fbpx

Gizlilik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Sözleşme, aşağıdaki adreste kayıtlı Tudox Makina ve Hidrolik Pnömatik Sistemler Ltd. (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır) ve [Diğer Tarafın Tam Adı ve Adresi] (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Adres: Yeni Mah. Gaziler Cd. No:10, 41420 Çayırova/Kocaeli 

Vergi Dairesi: İLYASBEY 

Vergi Kimlik Numarası (VKN): 8600674739

2. Gizlilik

2.1. Alan Taraf, Satıcı tarafından sağlanan veya Satıcı ile ilgili her türlü bilgi, belge ve veriyi gizli tutmayı kabul eder. 2.2. Bu bilgiler, sadece taraflar arasındaki iş ilişkisinin gerektirdiği amaçlar için kullanılabilir.

3. Gizli Bilgilerin Kapsamı

3.1. Gizli bilgiler; teknik veriler, iş planları, müşteri listeleri, finansal bilgiler ve tarafların iş ilişkisine dair diğer tüm bilgileri içerir. 3.2. Gizli bilgiler, herhangi bir formatta (yazılı, sözlü, elektronik vb.) olabilir.

4. Gizliliğin Süresi

4.1. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren [belirli bir süre, örn. 5 yıl] boyunca devam eder.

5. İstisnalar

5.1. Kamuya açık olan veya Alan Tarafın kendi çabalarıyla bağımsız olarak elde ettiği bilgiler gizlilik yükümlülüğü dışındadır.

6. Gizli Bilgilerin İfşası ve Kullanımı

6.1. Alan Taraf, gizli bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyecek veya izinsiz kullanmayacaktır. 6.2. Herhangi bir zorunlu yasal süreç durumunda, Alan Taraf, İfşa Eden Tarafa derhal bildirimde bulunur.

7. Hukuki Yaptırımlar ve Tazminat

7.1. Bu sözleşmenin ihlali durumunda, Satıcı, uygun hukuki yaptırımları uygulama ve tazminat talep etme hakkına sahiptir.

8. Sözleşmenin Sonlanması

8.1. Sözleşme, belirtilen sürenin sonunda veya tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sona erer.

9. Diğer Koşullar

9.1. Sözleşme, her iki tarafın imzasıyla yürürlüğe girer.

10. İmza

Bu sözleşme, [tarih] tarihinde taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Tudox Makina ve Hidrolik Pnömatik Sistemler Ltd.

0

Teklif Alın

Formu doldurun, istediğiniz ürün veya ürünler için teklif alın.